İHRACAT İŞLEMLERİ / MEVZUATI

İhracat İşlemleri / Mevzuatı

İhracat; bir malın, yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını ve ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri ifade eder. İhracatçı; ihraç edeceği mala göre ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine üye olan, kimlik numarasına sahip gerçek kişiler veya Türkiye´de mukim ve vergi numarasına sahip tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıkları ifade eder.

İhracat Süreci;İhracat hazırlık aşamalarının güncel mevzuatlar çerçevesinde kontrolünün sağlanması ve var olan eksikliklerin tamamlanması,

 • Yurt dışı pazar araştırmasının yapılması,
 • Yurt dışı müşteri bulma çalışmalarının yapılması,
 • Satış ve müşteri memnuniyeti için gerekli sorumlulukların yerine getirilmesi,
 • Uluslararası standartları da göz önüne alarak sözleşmelerin hazırlanması ve anlaşma gereği olan şartların bu sözleşmelere dâhil edilmesi,
 • Ödeme işlemlerinde olan finansal risklerin tespiti ve çözümlerin üretilmesi,
 • Lojistik ve gümrük işlemlerinin, çözüm ortaklarımız ile organizasyonunun sağlanması,
 • Ürün ihracatının gerçekleştirilmesi,
İhracata Konu İşlemlerde detaylar;Satışı yapılan emtialar, teşvik konusu ise projelerini yapmak,
 • İhracatı yapılacak ürünlerin GTİP’lerini tespit etmek,
 • Teşvik belgelerini çıkartmak,
 • Eşyanın cinsine göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik kayıt işlemlerini yaptırmak,
 • İhracat rejimini ve ihracat yönetmeliğinde yer alan usul ve esasları çerçevesinde varsa ilgili merciilerden ön müsaadenin alınması ve özel belgelerin teminine ilişkin işlemleri(sağlık sertifikası,kontrol belgesi,zirai karantina izni, atom enerji kurumu izni, A.TR,EUR-1, menşe şehadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemleri)yapmak,
 • Şirketin talebi doğrultusunda yapılacak ihracatın şartlarına göre Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenecek vesaiklerini bankaya veya şirketin talimatına göre eşyaların alıcısına intikalini sağlamak,
 • Tüm evrakların tamamlanmasından sonra gümrük çıkış beyannamesini düzenlemek, ilgili gümrükte kabul ve tescil ettirmek, muayene ve tespitini yapmak,
 • Yüklenen aracın gümrük işlemlerini tamamlamak, şirketin talebi doğrultusunda eşyanın beraberinde gidecek vesaikleri nakliyeci firmaya teslim etmek,
 • Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ‘ihracatçı nüshasını şirkete teslim etmek,
 • Eşyaların yurt dışı edilmesinden sonra vedop sisteminde teyit görülmediği durumlarda ilgili ihracat gümrüğü ve sınır gümrüğü ile gerekli yazışmaları yapıp beyannamenin vedop sisteminde görülmesini sağlamak,
 • Geçici ihracat işlemlerini yapmak ve süresi içinde eşyanın yurda girişini takip etmek,
 • Geçici ithal edilen eşyaların süre takibini yapmak ve süresi içerisinde yurtdışı edilmesini sağlayarak taahhüt hesabını kapatıp teminat çözümlerini yapmak,
 • Teminat ve taahhütlerin takip işlemlerini yapıp bunları sonlandırmak,
 • Müşterilerinin ilgili birimlerine, gümrük ve dış ticaret konularındaki mevzuat ile ilgili eğitim vermek,
 • Değişen mevzuatı, o konu ile alakalı firmalara bir iş günü içinde yazılı olarak bildirmek,
 • İhracat işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması için gerekli olan ve yukarıda belirtilmeyen diğer işlemleri yapmak,
© 2024, Behem Stratejik Yönetim ve Dış Ticaret A. Ş.
Esentepe Mah. Inonu Cad. Kartalkule No: 147-70 Kartal Istanbul Turkey 0216 353 45 35 sales@behem.com.tr
Naature Teknoloji