MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI DESTEK PROGRAMI (KOSGEB) 4. DÖNEM

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı (Kosgeb) 4. DönemMİKRO ve KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI DESTEK PROGRAMI (KOSGEB) 4. DÖNEM

Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı´nın amacı; MKİ´lerin salgın şartlarında faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasıdır.


Birinci bileşende; 2019 yılında asgari 75 Bin TL net satışı hasılatı olan hedef sektörlerdeki MKİ’lere “faizsiz geri ödemeli destek" verilecektir.

İkinci bileşende; 2017 ve sonrasında kurulan hedef sektörlerde faaliyet gösteren yenilikçi genç MKİ’lere “faizsiz geri ödemeli destek" verilecektir.

İki bileşenden yalnızca birine başvuru yapılabilecektir.

Desteklenen sektörler listesi TIKLAYINIZ...

Aşağıdaki belirtilen işletmeler başvuruda bulunamayacaktır:

- Dünya Bankası tarafından kısıtlanan sektörlerdeki işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır.

- İşletmeler, Başvuru Formunu doldururken varsa yasal sınırların üzerinde vadesi geçmiş vergi

- SGK borçlarını kapatacaklarını veya yasal sınırların altına indireceklerini veya tecil ya da taksitlendireceklerini beyan ederek başvuru yapabilecektir.

Bu işletmelerin destek ödemesi alabilmesi için, destek ödemesi öncesinde yasal limitlerin üzerindeki vergi – SGK borçlarını kapatmış veya tecil ya da taksitlendirmiş olmaları gerekecektir.

İstihdam edilmesi gereken personel özellikleri;


- Üniversite (2 yıllık ve üstü) ya da mesleki ve/veya teknik lise mezunu olmalıdır.

- Başvuru döneminin ilan edildiği aydan önceki ayda (2022 Haziran) MKİ’de çalışmıyor olmalıdır.

- Başvuru döneminin ilanından önceki aydan itibaren son 3 yıl (2022 Haziran – 2019 Haziran) içinde toplam SGK 4A’lı prim günü sayısı 180’den fazla olmamalıdır.

- 1981 ve sonrası doğumlu olmalıdır.

- Yabancı uyruklu personel istihdam edilemez.

2021 Aralık – 2022 Mart başvuru döneminde (üçüncü başvuru dönemi) bu program kapsamında herhangi bir işletmede istihdam edilen personeller, 2022 Temmuz ayında ilan edilen dördüncü başvuru dönemi kapsamında herhangi bir MKİ’de istihdam edilemez.

DESTEK TÜRÜ VE LİMİTLERİ:

MKİ’lerden başvuru sırasında alınan taahhütnamedeki “geçmiş dönem ortalama istihdamının muhafaza etme”, “yeni personelin istihdam etme” ve “desteği 24 ay ödemesiz dönemi takiben taksitler halinde KOSGEB’e geri ödeme” taahhütlerine istinaden “teminatsız ve faizsiz geri ödemeli destek” verilecektir.

Destek tutarı: Yeni istihdam edilecek her bir personel için 125.000 TL geri ödemeli destek verilecektir. İşletme sahibi kadın ise veya işletmenin %51 ve üstü hissesi tek başına bir kadın ortağa ait ise ya da işe alınan personel kadın ise geri ödemeli destek tutarı her bir personel için 135.000 TL olacaktır. İşletme sahipliği veya kadın personel istihdamı ile ilgili ek ödeme sadece bu durumlardan biri için yapılacaktır. Destek kapsamında istihdam edilebilecek azami personel sayısı: Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecektir.
*: İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise destek personel başına 135.000 TL olacaktır.

**: Başvuru Formunda MKİ’nin uygun gider türlerindeki tahmini harcama tutarı düşükse, düşük olan tutar esas alınacaktır.

Destek kapsamındaki uygun giderler: MKİ’lere, aşağıda belirtilen aylık düzenli giderleri karşılayabilmeleri için geri ödemeli işletme sermayesi desteği ödenir.

- Personel giderleri

- İşyeri kirası

- Düzenli işletim giderleri (elektrik, ürün / hizmet üretimi ve tesis işletimine ilişkin doğal gaz gideri, su gideri, iletişim giderleri, sanayi bölgesi / sitelerine ödenen atık toplama giderleri)

- Malzeme giderleri (Destek başvurusundan önce üretim için tedarikçilerle siparişe bağlanmış hammadde veya sarf niteliğindeki üretim malzemesi giderleri)


İkinci bileşen yararlanıcıları için ilave uygun gider:

- Teknolojik faaliyet giderleri (patent, telif, teknoloji lisanslama, test ve belgelendirme giderleri)

Destek ödemesi talep edilen tarihten önceki aydan başlamak üzere 12 aylık süre içinde gerçekleşmesi öngörülen uygun giderlerin toplam tahmini tutarı Başvuru Formunda belirtilir.

© 2024, Behem Stratejik Yönetim ve Dış Ticaret A. Ş.
Esentepe Mah. Inonu Cad. Kartalkule No: 147-70 Kartal Istanbul Turkey 0216 353 45 35 sales@behem.com.tr
Naature Teknoloji