E-İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDAKİ 5986 SAYILI KARAR

E-ihracat Destekleri Hakkındaki 5986 Sayılı KararE-İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDAKİ 5986 SAYILI KARAR

E-ihracat Destekleri Hakkında Karar, şirketlerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerinin desteklenmesi ve/veya şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkân sağlayacak E-İhracat Konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformuna yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla hazırlandı.

Pazara Giriş Rapor Desteği

E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin yurt dışında e-ticarete ilişkin pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın aldıkları sektör, ülke ve e-ihracat odaklı raporlara ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık 1,5 milyon TL´ye kadar desteklenecek.

Dijital pazaryeri tanıtım desteği

Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirdiği dijital reklam üzerinden dönen toplam satışlarının yüzde 20´sini aşmayan dijital pazaryeri tanıtım giderleri yüzde 50 oranında her pazaryeri için 3 (üç) yıl süresince desteklenir. Bu destek, şirketlerin kademelerine göre yıllık 7,5 milyon TL´yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 15 milyon TL´yi, E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 25 milyon TL´yi geçemeyecek.

E-ihracat tanıtım desteği

E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, B2B platformları ve pazar yerlerinin, 4üncü madde kapsamında belirtilen tanıtım faaliyetleri hariç, Bakanlıkça belirlenen diğer pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve her ülke için 3 (üç) yıl süresince desteklenir. Bu destek, B2B platformları için yıllık 4 milyon TL´yi, E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 15 milyon TL´yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 25 milyon TL´yi, pazaryerleri için yıllık 30 milyon TL´yi geçemeyecek.

Sipariş karşılama hizmeti ve depo kira desteği

Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının, perakende e-ticaret sitelerinin ve pazaryerlerinin ilgili ülkedeki toplam e-ticaret satışlarının yüzde 10´unu aşmayan sipariş karşılama hizmetlerine ilişkin giderleri yüzde 50 oranında her bir ülke için en fazla 3 yıl olmak üzere desteklenecek. E-İhracat Konsorsiyumu, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin, ürünlerin hızlı teslimatını sağlamak ve iade süreçlerini yönetmek üzere kiraladıkları yurt dışındaki depolarına ilişkin kira giderleri, her bir birim başına yüzde 50 oranında, her bir ülke için en fazla 3 (üç) yıl olmak üzere yıllık 5 milyon TL´ye kadar desteklenecek. Kira gideri desteğinden en fazla 25 birim için yararlanılabilecek. Bu madde kapsamındaki destekler, şirketlerin kademelerine göre yıllık 7,5 milyon TL´yi, pazaryerleri için yıllık 15 milyon TL´yi, perakende e-ticaret siteleri ve E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 25 milyon TL´yi geçemeyecek.

Yurt dışı pazaryeri entegrasyon desteği

E-İhracat Konsorsiyumu, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin, yurt dışı pazaryerleri ve yurt dışı pazaryerlerine ilişkin yurt içinde yapacakları entegrasyon hizmetlerine ait giderleri, en fazla 6 pazaryeri entegrasyonu için yüzde 50 oranında ve pazaryeri başına 3 yıl süresince, bir entegrasyon için en fazla 200.000 TL´ye kadar desteklenecek.

Çevrim içi mağaza ve hedef ülke e-ticaret paydaşlarından alman hizmet desteği

Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin hedef ülkelerin yurt dışı pazaryerlerinde çevrim içi mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemelerine ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderleri, her ülke için 3 (üç) yıl süresince, yüzde 50 oranında olmak üzere E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık en fazla 3 milyon TL´ye, diğer yararlanıcılar yıllık en fazla 1,5 milyon TL´ye kadar desteklenecek.

Pazaryeri komisyon gideri desteği

Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumları ve perakende e-ticaret sitelerinin yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirilen hedef ülkelerdeki pazaryeri komisyon giderleri 3 (üç) yıl süresince ve yüzde 50 oranında desteklenecek. Bu destek, şirketlerin kademelerine göre yıllık 750.000 TL´yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 2,5 milyon TL´yi, E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 3 milyon TL´yi geçemeyecek.

© 2024, Behem Stratejik Yönetim ve Dış Ticaret A. Ş.
Esentepe Mah. Inonu Cad. Kartalkule No: 147-70 Kartal Istanbul Turkey 0216 353 45 35 sales@behem.com.tr
Naature Teknoloji