İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDA

İhracat Destekleri Hakkında18.08.2022 tarihli 31927 nolu resmi gazetede yayınlanan 5973 sayılı karar ile hali hazırda uygulanan ihracat desteklerinde genel olarak aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

Pazara Giriş Belgesi Desteği

Pazara giriş belgeleri ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemleri giderleri %50 oranında ve şirket başına yıllık 4.000.000 TL’ye kadar,

Yurtdışı Marka Tescil Desteği

Yurtiçi tesciline sahip markaların yurtdışında tescil ve korunmasına ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık 750.000 TL’ye kadar,

Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği

Hedef Pazar, yurtdışı finansman ve fiyatlama stratejisi, pazarlama e bunlara dair aksiyon ve bütçe bilgilerini içeren danışmanlık ve rapor giderleri %50 oranında ve proje başına 200.000 TL’ye kadar, (en fazla 2 proje)

Yurtdışı Pazar Araştırması (Seyahat)

Yurtdışına yapılan gezilerin ulaşım ve konaklama giderleri %50 oranında ve faaliyet başına 100.000 TL’ye kadar, (bir takvim yılı 5, en fazla 20 defa)

Yurtdışı Fuar Desteği

Bakanlık tarafından belirlenen metrekare fiyatı üzerinden;

Genel nitelikli fuarlarda 150.000 TL’ye kadar,

Sektörel nitelikli fuarlarda 250.000 TL’ye kadar,

Prestijli fuarlarda 750.000 TL’ye kadar,

Aynı fuara azami 10 defa katılınabilecek, Bir takvim yılı içinde en fazla 2 prestijli fuara katılınabilecek,

Yurtiçi Fuar Desteği

Yurtiçinde onaylanan fuarlara katılımda yer kirası ve stand masrafları %50 oranında 80.000 TL’ye kadar,

Bir takvim yılı içinde en fazla 3 yurtiçi fuara katılınabilecek,

Birim Kira Desteği Yurtdışı birim kiraları %50 oranında yıllık 2.000.000 TL’ye kadar, 4 yıl boyunca yararlanılabilecek (En fazla 25 Birim)

Tanıtım Desteği

Yurtdışında birimi olan firma %50 oranında yıllık 2.500.000 TL’ye kadar

Desteklenen birimi olan firma %50 oranında yıllık 2.500.000 TL’ye kadar,

Yurtdışı birimi olmayıp marka tescili olan firma %50 oranında 4.000.000 TL’ye kadar desteklenecektir.
4 yıl boyunca yararlanılabilecek. Bu destekler için henüz tebliğ ve kararnameler henüz yayınlanmış ve detaylı mevzuat hakkında bilgilendirme yapılmamıştır.

Yukarıda adı geçen destekler dışındaki T.C. Ticaret Bakanlığı ihracat desteklerine ait tüm tebliğ ve kararlar kaldırılmıştır.

© 2024, Behem Stratejik Yönetim ve Dış Ticaret A. Ş.
Esentepe Mah. Inonu Cad. Kartalkule No: 147-70 Kartal Istanbul Turkey 0216 353 45 35 sales@behem.com.tr
Naature Teknoloji