İGE A. Ş. ÖZKAYNAK DESTEK PAKETİ

İge A. Ş. Özkaynak Destek Paketi
İge A. Ş. Özkaynak Destek Paketi


Kredibilitesi olmakla birlikte teminat yetersizliği nedeniyle finansmana erişmekte zorlanan KOBİ niteliğini haiz ihracatçılara İGE öz kaynaklarından verilecek kefaletler yoluyla Eximbank tarafından kredi kullandırılmasının sağlanması için hazırlanmıştır.

Hedeflenen Kredi Hacmi : 22 Milyar TL

Başvuru Süresi : 31.05.2022’ye kadar

İlgili Finans Kuruluşu: Eximbank

Yararlanıcı Türü: KOBİ

Yaralanıcı Kredi Üst Limiti: 10 Milyon TL

Ürün Vadesi: Azami 12 Ay

Başvuru Kredi Tipi/Türü: Nakit TL veya YP

Ücret ve Komisyon Oranları

Başvuru Ücreti (İGE): 1.000 TL

Kefalet Komisyonu (İGE): 6 aya kadar %0,5; üstü için %1
Yukarıda belirtilenler, ürünle ilgili genel koşullar olup, ürün koşulları ve talep edilen belgeler nihai olarak Eximbank tarafından duyurulacaktır.
Başvuru için tıklayınız...


© 2024, Behem Stratejik Yönetim ve Dış Ticaret A. Ş.
Esentepe Mah. Inonu Cad. Kartalkule No: 147-70 Kartal Istanbul Turkey 0216 353 45 35 sales@behem.com.tr
Naature Teknoloji