EXİMBANK YURT DIŞI FUAR KATILIM KREDİSİ

Eximbank Yurt Dışı Fuar Katılım KredisiEximbank Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi
Firmaların yurt dışı fuarlara katılım sağlayarak pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmaları, bu yolla yurt dışı pazar paylarını arttırarak yeni/hedef pazarlara girişlerini, rakiplerini tanımalarını, yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinmelerini ve ihracatın gelişimine katkıda bulunmaları hedefleniyor.
Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisinden; Türkiye’de yerleşik kurum ve kuruluşlar ile bilanço esasına göre defter tutan gerçek kişi tacir veya ticaret şirketi şeklinde faaliyet gösteren,

• Organizatör: Yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştiren kuruluşlar,

• Milli Katılımcı: Organizatörler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı fuar organizasyonlarına iştirak eden firmalar,

• Bireysel Katılımcı: T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen yurt dışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara bireysel katılım sağlayan firmalar yararlanabilir.
Firma limiti, firmanın kullandığı Yurt Dışı Fuar Katılım Kredilerinin herhangi bir zaman dilimindeki anapara bakiyelerinin toplamıdır.
Bu kredi programı kapsamında firma limiti;

• A sınıfı belgeye sahip organizatörler için 2.000.000,-TL,

• B sınıfı belgeye sahip organizatörler için 1.500.000,-TL,

• C sınıfı ve Geçici Belgeye sahip organizatörler için 1.000.000,-TL,

• Milli Katılımcı ve Bireysel Katılımcı firmalar için 200.000,-TL´dir.

360 gün vade
Kredilere uygulanacak faiz/kar payı oranları; kredi vadesi, kredi tutarı ve para birimine göre belirlenmektedir.

© 2024, Behem Stratejik Yönetim ve Dış Ticaret A. Ş.
Esentepe Mah. Inonu Cad. Kartalkule No: 147-70 Kartal Istanbul Turkey 0216 353 45 35 sales@behem.com.tr
Naature Teknoloji