KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM ÜRÜNLERİ HİBE – İHRACAT UYGULAMASI KALDIRILDI (MASKE)

Kişisel Koruyucu Donanım Ürünleri Hibe – İhracat Uygulaması Kaldırıldı (Maske)

8 Temmuz 2021 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından yapılan duyuruda “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31) Uyarınca Verilecek İhracat Ön izinlerine İlişkin Protokol” ün 16.07.2021 tarihi itibari ile sonlandırılmasına karar verilmiştir.Bilindiği üzere koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları kişisel koruyucu donanım ürünleri taleplerinin tedarik edilmesi ve bunların dağıtımının sağlanması konularında Genel Müdürlüğümüz görevlendirilmiştir.

Bu kapsamda, tedarikçilerle hibe-ihracat modeli kapsamında mal alım sözleşmeleri imzalamak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları “Cerrahi Maske, FFP2 (N95) / FFP3 Maske, Koruyucu Tulum, Sıvı Geçirmez Kişisel Koruyucu Önlük, Koruyucu Gözlük, Nonsteril Nitril Tıbbi Muayene Eldiveni, Nonsteril Pudralı Tıbbi Muayene Eldiveni, Nonsteril Pudrasız Tıbbi Muayene Eldiveni, Lateks İçermeyen, Pudrasız Cerrahi Eldiveni, Lateks İçeren, Pudralı Cerrahi Eldiveni, Lateks İçeren, Pudrasız Cerrahi Eldiven” taleplerinin tedarik edilmesi ve dağıtımının sağlanması Genel Müdürlüğümüzce yürütülmüştür.

Pandemi sürecinin başlangıcından bugüne kadar salgının kontrol altına alınabilmesi için ülke genelinde yürürlükte olan kısıtlama döneminde uygulanan hibe-ihracat modeli ile kamu kurum kuruluşlarının kişisel koruyucu donanım ürünleri ihtiyacı tedarik edilmiş olup gelinen aşamada salgının kontrol altına alınması, kişisel koruyucu donanım tedarikinde arz güvenliğinin sağlanması, 21.06.2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde kademeli normalleşme sürecinin 3’üncü etabına geçilmesi ve 01.07.2021 tarihi itibarıyla kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte Genel Müdürlüğümüzce yürütülen hibe ihracat uygulamasının ve TİTCK ile imzalanmış olan “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31) Uyarınca Verilecek İhracat Ön izinlerine İlişkin Protokol” ün 16.07.2021 tarihi itibari ile sonlandırılmasına karar verilmiştir.

Bu Çerçevede

Mal Alım Sözleşmelerinin 10’uncu maddelerinin birinci fıkralarının (d) bentlerinde yer alan “Hiçbir sebep göstermeksizin 7 (yedi) gün önceden Yükleniciye yazılı bildirim yapmak koşuluyla fesih bildirimi yapılması” hükmü uyarınca;

-Tedarikçi firmalarla imzalanmış olan Mal Alım Sözleşmelerinin feshedildiği,

- İhracat izni hesabında esas alınmak üzere firmalarca hibe edilen ürün sayılarının ve TİTCK ile imzalanmış olan “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31) Uyarınca Verilecek İhracat Ön izinlerine İlişkin Protokol” ün sonlandırıldığının TİTCK’ ya bildirildiği,

-Bugüne kadar ihracat izni talebinde bulunmayan firmaların Genel Müdürlüğümüz depolarına teslim ettiği ürün sayılarının 16.07.2021 tarihine kadar TİTCK’ ya bildirileceği,

-İhracat izni verilecek ürün sayısının ürünlerin teslim tarihinde geçerli olan hibe-ihracat oranları üzerinden hesaplanacağı hususları,

Saygıyla duyurulur.

© 2024, Behem Stratejik Yönetim ve Dış Ticaret A. Ş.
Esentepe Mah. Inonu Cad. Kartalkule No: 147-70 Kartal Istanbul Turkey 0216 353 45 35 sales@behem.com.tr
Naature Teknoloji