TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ

Resmi Gazete´de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliği (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliği No: 2018-32/48) ile getirilen ve 6 ay süreyle yürürlükte kalacak düzenlemeye göre;

  • İhracat bedellerinin fiili ihracat tarihinden itibaren 180 gün içinde getirilmesi ve %80 ‘nin bir bankaya satılması zorunludur.
  • İhracat bedelinin beyan edilen TL veya döviz olarak getirilmesi esastır. TL olarak yapılan ihracat bedelleri döviz olarak da gelebilir.
  • Peşin yapılan ihracatta 24 ay içinde ihracatın yapılması gerekir.
  • DİİB ve Vergi, Resim ve Har İstisnası Belgesi kapsamında sağlanan peşin dövizin kullanım süresi belge süresi kadardır. Süresi içerisinde ihracat gerçekleşmez ise Prefrinansman hükümlerine tabidir.
  • Müteahhitler 365 günde ihracat bedellerini getirmek zorundadır.
  • Konsinye ihracatta kesin satıştan, fuar, sergilerde ise gönderildikleri haftanın sonundan itibaren 180 gün içinde yurda getirilmesi gerekir.
  • Geçici ihracatın kesin ihracata dönüşmesi durumunda kesin satış tarihinden itibaren 90 gün içinde,
  • Kredili veya Leasing yolu ile yapılan ihracatta 90 gün içinde yurda getirilerek bankalara satılması zorunludur.

Tebliğin yürürlükte bulunduğu süre içinde fiili ihracı gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedel getirme süresinin Tebliğin yürürlükten kalktığı tarihten sonra sona ermesi halinde Tebliğ hükümleri uygulanmaya devam edilecek.
Tebliğ hükümleri yayımlanma tarihinden itibaren 6 ay süresince geçerlidir.

İlgili tebliğe ulaşmak için;
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180904-2.htm

© 2024, Behem Stratejik Yönetim ve Dış Ticaret A. Ş.
Esentepe Mah. Inonu Cad. Kartalkule No: 147-70 Kartal Istanbul Turkey 0216 353 45 35 sales@behem.com.tr
Naature Teknoloji