DEVLET DESTEKLERİ YENİ BAŞVURU VE EKSİKLİKLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

Devlet Destekleri Yeni Başvuru ve Eksiklikleri İle İlgili Önemli Bilgiler

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz, Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü´nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi´nden alınan yazıda; yararlanıcılar veya işbirliği kuruluşlarınca incelemeci kuruluşa yapılacak destek başvurularına ve destek başvurusu kapsamında yapılan inceleme neticesinde tespit edilen eksik bilgi, belgelerin ibrazına ilişkin sürelerin; 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinin 34 üncü ve 2015/9 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinin 29 uncu maddeleri ile düzenlendiği, mezkur sürelerin aşılması halinde başvuruların destek kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ifade edilmektedir.

Çin Halk Cumhuriyeti´nin Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (COVID-19) salgınının; 11 Mart 2020 tarihi itibariyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edildiği, ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkeye yayılarak küresel bir hal alan salgın nedeniyle; yukarıda maruz kararlar kapsamında destek başvurusunda bulunacak ya da talep edilen eksik bilgi ve belgeleri sunacak olan yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının, gerekli olan belgeleri ilgili şirket/kurum/kuruluş/Ticaret Müşavirlikleri veya Ataşeliklerinden temin etme noktasında bir takım zorluklar yaşayabileceklerinin değerlendirildiği belirtilmektedir.

Bununla birlikte, söz konusu Genelgelerin ilgili maddeleri kapsamında; Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü´nün, özel ve zorunlu durumlar ile mücbir sebep hallerinde ortaya çıkacak hususları inceleyip sonuçlandırmaya yetkili kılındığı, yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının gerçekleştirecekleri destek başvurusu ya da eksik belge ibrazında yaşanabilecek hak kayıplarının önlenmesini teminen; yukarıda maruz pandemi ilanının, özel ve zorunlu durum ile mücbir sebep hali kapsamında değerlendirilerek destek başvuru süresi ya da eksik tamamlama süresi 11 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında dolan hak sahipleri için söz konusu tarihlerin (destek başvuru tarihi, eksik tamamlama tarihi) 27 Temmuz 2020 olarak uygulanması suretiyle ek süre verilmesinin uygun bulunduğu bildirilmektedir. Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

© 2024, Behem Stratejik Yönetim ve Dış Ticaret A. Ş.
Esentepe Mah. Inonu Cad. Kartalkule No: 147-70 Kartal Istanbul Turkey 0216 353 45 35 sales@behem.com.tr
Naature Teknoloji