YURT İÇİ FUAR KATILIM DESTEĞİ-(2014-4) UYGULAMA GENELGESİ DEĞİŞİKLİĞİ HK.

Yurt İçi Fuar Katılım Desteği-(2014-4) Uygulama Genelgesi Değişikliği Hk.

Yurt İçi Fuar Katılım Desteği-(2014-4) Uygulama Genelgesi Değişikliği Hk.

Müşteri çeki veya cirolu çekle ödemeler kabul edilmeyecektir. Katılımcı şirketin kendi çekiyle yapılan ödeme kabul edilecektir. Bunun için, çekin fotokopisi ile banka hesabınızdan çekin tahsil edildiğini gösteren onaylı dekont gereklidir.
DETAYLAR: Ödeme esaslarını düzenleyen Uygulama Usul ve Esasların 10. Maddesinin 2. ve 3 fıkralarında yapılan değişiklik sonrasında; çekle yapılan ödemelerde çekin bir örneği ile çek bedelinin ilgili hesaptan çıktığına dair banka onaylı hesap ekstresinin veya ödeme dekontunun ibraz edilmesi; hesap ekstresinde çekin ilgili hesaptan çıktığı tarihin ödeme tarihi olarak esas alınacağı hükmü getirilmiştir. Diğer taraftan, müşteri çeki veya cirolu çek ile yapılan ödemeler destek kapsamında kabul edilmeyecektir. (aleyhe gelen bir değişiklik olduğundan, 17.12.2018 tarihinden sonra düzenlenen fuarlar için geçerli olacaktır).

Katılımcı şirketin kendisine ait kapasite raporu olmayan pazarlamacı şirketler, tekrar destek kapsamına alınmıştır.
DETAYLAR: Destek başvurusunda ibraz edilecek belgeleri düzenleyen “EK-4 B-Katılımcı Desteği” Listesinde yeniden yapılan değişiklik sonrasında; 21.05.2018 tarihli değişiklik sonra yürürlükten kaldırılmış olan, katılımcı şirketin pazarlamacı olması durumunda destekten yararlanma imkanı yeniden getirilmiştir. Buna göre, üretici/imalatçı şirket ile fuar tarihinden önce yapılan pazarlama sözleşmesi ve üretici/imalatçının destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunun ibraz edilmesi gereklidir.

Stand alanında yabancı firmaların unvan, marka veya logolarına yer vermek için fason üretim/özel üretim sözleşmesi gereklidir.
DETAYLAR: Destek başvurusunda ibraz edilecek belgeleri düzenleyen “EK-4 B-Katılımcı Desteği” Listesine eklenen; “Özel üretim (private label) ve fason üretim gerçekleştiren şirketler, destek kapsamındaki sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarlara katılımlarında; yerli ve yabancı şirketlerin veya zincir mağazaların unvan, marka ve logolarını, söz konusu şirketler veya zincir mağazalar için üretim yaptıklarını tevsik etmek kaydıyla, stant alanlarında kullanabilirler.” hükmü ile, özel/fason üretim yapan firmaların adına üretim yaptıkları yerli veya yabancı şirketlerin unvan, marka ve logolarını kullanmalarına izin verilmektedir.

© 2024, Behem Stratejik Yönetim ve Dış Ticaret A. Ş.
Esentepe Mah. Inonu Cad. Kartalkule No: 147-70 Kartal Istanbul Turkey 0216 353 45 35 sales@behem.com.tr
Naature Teknoloji