GÜMRÜK TARİFE CETVELİ-GTIP

2021 YILI GTİP LİSTESİ

Gtip Listesi için tıklayın...

2020 YILI GTİP LİSTESİ

GTİP TANIM
1901.90.95.00.00 --- Katı/sıvı yağ içeriği ağırlıkça %30´u geçmeyen, yağsız süt ve/veya peyniraltı suyu ve bitkisel katı/sıvı yağların karışımdan oluşan toz şeklinde gıda müstahzarları
1901.90.99.10.00 ---- Esasını 04 01 ila 04 04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil edenler
1901.90.95.00.00 --- Katı/sıvı yağ içeriği ağırlıkça %30´u geçmeyen, yağsız süt ve/veya peyniraltı suyu ve bitkisel katı/sıvı yağların karışımdan oluşan toz şeklinde gıda müstahzarları
1901.90.99.20.00 ---- Esasını 04 01 ila 04 04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil edenler ve ağırlık itibariyle % 5´den az kakao tozu içerenler
1901.90.95.00.00 --- Katı/sıvı yağ içeriği ağırlıkça %30´u geçmeyen, yağsız süt ve/veya peyniraltı suyu ve bitkisel katı/sıvı yağların karışımdan oluşan toz şeklinde gıda müstahzarları
1901.90.99.90.11 ----- Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli un
1901.90.95.00.00 --- Katı/sıvı yağ içeriği ağırlıkça %30´u geçmeyen, yağsız süt ve/veya peyniraltı suyu ve bitkisel katı/sıvı yağların karışımdan oluşan toz şeklinde gıda müstahzarları
1901.90.99.90.12 ----- Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli pirinç
1901.90.95.00.00 --- Katı/sıvı yağ içeriği ağırlıkça %30´u geçmeyen, yağsız süt ve/veya peyniraltı suyu ve bitkisel katı/sıvı yağların karışımdan oluşan toz şeklinde gıda müstahzarları
1901.90.99.90.13 ----- Fenilketonüri hastaları için yumurta ikamesi
1901.90.95.00.00 --- Katı/sıvı yağ içeriği ağırlıkça %30´u geçmeyen, yağsız süt ve/veya peyniraltı suyu ve bitkisel katı/sıvı yağların karışımdan oluşan toz şeklinde gıda müstahzarları
1901.90.99.90.19 ----- Diğerleri
2208.20.16.00.00 --- Jerez brendisi
2208.20.18.00.00 ----- Diğerleri
2208.20.19.00.00 ---- Diğerleri
2208.20.28.00.00 ---- Diğerleri
2208.20.69.00.00 ---- Diğerleri
2208.20.88.00.00 ---- Diğerleri
2208.20.69.00.00 ---- Diğerleri
2208.20.66.00.00 ---- Brendi veya Weinbrand
2208.20.66.00.00 ---- Brendi veya Weinbrand
2208.20.69.00.00 ---- Diğerleri
2208.20.88.00.00 ---- Diğerleri
2710.19.66.00.10 ------- Kalorifer Yakıtı
2710.19.67.00.39 ------- Diğerleri
2710.19.66.00.11 ------- Fuel oil
2710.19.67.00.11 ------- Yüksek Kükürtlü Fuel oil
2710.19.67.00.39 ------- Diğerleri
2710.19.66.00.31 ------- Artık denizcilik yakıtı
2710.19.67.00.31 ------- Artık denizcilik yakıtı
2710.19.66.00.39 ------- Diğerleri
2710.19.67.00.39 ------- Diğerleri
2710.19.67.00.11 ------- Yüksek Kükürtlü Fuel oil
2710.19.67.00.31 ------- Artık denizcilik yakıtı
2710.19.67.00.39 ------- Diğerleri
2710.20.16.00.00 --- Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001´i geçen fakat % 0,1´i geçmeyenler
2710.20.32.00.00 --- Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,5´i geçmeyenler
2710.20.32.00.00 --- Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,5´i geçmeyenler
2710.20.38.00.00 --- Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,5´i geçenler
2710.20.38.00.00 --- Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,5´i geçenler
2812.90.00.00.17 -- Azot triflorür
2812.90.00.00.18 -- Diğerleri
2903.39.24.00.11 ----- Pentafloretan (HFC-125)
2903.39.24.00.12 ----- 1,1,1 - trifloretan (HFC-143a)
2903.39.28.00.17 ----- Perflorometan
2903.39.29.00.18 ----- 1,2-difloroetan (HFC-152)
2903.39.29.00.21 ----- Floroetan (HFC-161)
2903.39.29.00.29 ----- Diğerleri
2903.79.30.00.54 ---- 2-klor-3,3,3-triflorprop-1-en (HFC-1233xf)
2903.79.30.00.59 ---- Diğerleri
2903.89.80.00.12 ---- Perflorosiklopropan
2903.89.80.00.19 ---- Diğerleri
2905.59.98.90.12 ------ 2,2,3,3,3-pentafloropropanol
2905.59.98.90.13 ------ Bis(triflorometil)-metanol
2905.59.98.90.19 ------ Diğerleri
2909.19.90.00.14 ---- Diflorometil triflorometil eter (HFE-125)
2909.19.90.00.15 ---- bis(diflorometil) eter (HFE-134)
2909.19.90.00.16 ---- Metil triflorometil eter (HFE-143a)
2909.19.90.00.17 ---- İzofloran (HFE-235da2)
2909.19.90.00.18 ---- Metil pentafloroetil eter (HFE-245cb2)
2909.19.90.00.20 ---- 2,2-difloroetil triflorometil eter (HFE-245fa2)
2909.19.90.00.21 ---- 1,1,2,2-tetrafloro-1-metoksi etan (HFE-254cb2)
2909.19.90.00.22 ---- 1,1,1,2,2,3,3-heptafloro-3-metoksipropan (HFE-347mcc3)
2909.19.90.00.23 ---- 1,1,2,2-tetrafloroetil 2,2,2-trifloroetil eter (HFE-347pcf2)
2909.19.90.00.24 ---- 1,1,2,2,3,3-hekzafloropropil metil eter (HFE-356pcc3)
2909.19.90.00.25 ---- 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafloro-4-metoksibütan (HFE-449sl)
2909.19.90.00.26 ---- 1-etoksi-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonaflorobütan etil nonaflorobütil eter (HFE-569sf2)
2909.19.90.00.27 ---- 1,2-bis(diflorometoksi)-1,1,2,2-tetrafloro etan (HFE-338pcc13)
2909.19.90.00.28 ---- 1,1,1,2,3,3,3-heptafloro-2-metoksipropan (HFE-347mmy1)
2909.19.90.00.30 ---- 1,2,2,2-tetrafloroetil triflorometil eter (HFE-227ea)
2909.19.90.00.31 ---- Desflurane (HFE-236ea2)
2909.19.90.00.32 ---- 2,2,2-trifloroetil triflorometil eter (HFE-236fa)
2909.19.90.00.33 ---- Diflorometil 2,2,2-trifloroetil eter (HFE-245fa1)
2909.19.90.00.34 ---- 1,1,2,2,3,3-hekzafloropropil triflorometil eter (HFE-329mcc2)
2909.19.90.00.35 ---- Pentafloroetil 2,2,2-trifloroetil eter (HFE-338mcf2)
2909.19.90.00.36 ---- Diflorometil 1,1,1,3,3,3-hekzafuoropropan-2-yl eter (HFE-338mmz1)
2909.19.90.00.37 ---- 1,1,2,3,3,3-hekzafloropropil metil eter (HFE-356mec3)
2909.19.90.00.38 ---- 1,1,1,3,3,3-hekzafloropropan-2-yl metil eter (HFE-356mm1)
2909.19.90.00.40 ---- Diflorometil 2,2,3,3-tetrafloropropil eter (HFE-356pcf3)
2909.19.90.00.41 ---- Metil 2,2,3,3,3-pentafloropropil eter (HFE-365mcf3)
2909.19.90.00.42 ---- Etil 1,1,2,2-tetrafloroetil eter (HFE-374pc2)
2909.19.90.00.49 ---- Diğerleri
2911.00.00.90.11 -- bis(diflorometoksi) (difloro) metan (HFE-236ca12)
2911.00.00.90.19 -- Diğerleri
2914.31.00.00.00 - - Fenilaseton (fenilpropan-2-one)
2932.92.00.00.00 - - 1-(1,3-Benzodioksol-5-il)propan-2-one
2924.29.70.00.38 - - - - - alfa-Fenilasetoasetamid (APAA)
2924.29.70.00.48 - - - - - Diğerleri
2930.90.98.90.63 - - - - - Triflorometil kükürt pentaflorür
2930.90.98.90.68 - - - - - Diğerleri
2932.99.00.90.13 - - - - 3,4-MDP-2-P methyl glycidate (PMK glycidate)
2932.99.00.90.14 - - - - 3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid (PMK glycidic acid)
2932.99.00.90.19 - - - - Diğerleri
3707.90.20.00.00 -- Develope ediciler ve sabitleştiriciler
3707.90.20.00.00 -- Diğerleri
3907.99.80.00.11 - - - - Doymuş poliester reçineleri
3907.99.80.00.19 - - - - Diğerleri
3919.90.80.30.11 - - - - Genişliği 1 metre´yi geçen dijital baskı folyoları
3919.90.80.30.19 - - - - Diğerleri
3924.10.00.00.21 - - - Biberonlar
3924.10.00.00.22 - - - Alıştırma bardakları
3924.10.00.00.29 - - - Diğerleri
3924.10.00.00.31 - - - Biberonlar
3924.10.00.00.32 - - - Alıştırma bardakları
3924.10.00.00.39 - - - Diğerleri
3924.90.00.00.13 - - Çöp kovaları
3924.90.00.00.19 - - Diğerleri
3926.90.97.90.15 - - - - Fare altlığı (Mouse pad)
3926.90.97.10.00 - - - Korseler,giyim eşyası veya aksesuarı için balenler ve benzerleri
3926.90.97.20.00 - - - Yelpazeler,sapları ve saplarının aksamı
3926.90.97.90.11 - - - - İlaç ölçü kaşıkları
3926.90.97.90.12 - - - - Poliüretandan prezervatifler
3926.90.97.90.14 - - - - Kelepçeler
3926.90.97.90.18 - - - - Diğerleri
3926.90.97.90.16 - - - - Emzikler
3926.90.97.90.17 - - - - Diş kaşıyıcı
3926.90.97.90.18 - - - - Diğerleri
7104.20.10.00.11 - - - Sentetik olanlar
7104.20.10.00.19 - - - Diğerleri
7104.20.90.00.00 - - Diğerleri
7104.90.10.00.11 - - - Sanayide kullanılanlar
7104.90.90.00.11 - - - Sanayide kullanılanlar
7104.90.10.00.19 - - - Diğerleri
7104.90.90.00.19 - - - Diğerleri
7207.12.10.00.00 - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş
7207.12.90.00.00 - - - Dövülmüş
7207.20.11.00.00 - - - - Otomat çeliğinden
7207.20.15.00.00 - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat % 0,6´dan az karbon
7207.20.17.00.00 - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7207.20.19.00.00 - - - Dövülmüş
7207.20.32.00.00 - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş
7207.20.39.00.00 - - - Dövülmüş
7211.13.00.29.00 - - - Diğerleri
7218.99.11.00.00 - - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş
7218.99.80.00.00 - - - - Dövülmüş
7224.90.03.00.00 - - - - - -Yüksek hız çeliğinden olanlar
7224.90.05.00.00 - - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,7 veya daha az karbon ve%0,5 veya daha fazla fakat % 1,2 veya daha az manganez ve %0,6 veya daha fazla fakat %2,3 veya daha az silisyum içerenler;ağırlık itibariyle % 0,0008 veya daha fazla bor ile bu fasılın 1 (f) notunda belirtilen minimum miktarlardan az oranda herhangi bir elementi içerenler
7224.90.07.00.00 - - - - - - Diğerleri
7224.90.14.00.00 - - - - - Diğerleri
7224.90.18.00.00 - - - - Dövülmüş
7224.90.31.00.00 - - - - - Ağırlık itibariyle en az % 0,9 en fazla 1,15 karbon,en az % 0,5 en
7224.90.38.00.00 - - - - - Diğerleri
7224.90.90.00.00 - - - - Dövülmüş
7307.19.10.00.00 --- Dökme demirden olanlar
7307.19.10.00.00 --- Dökme demirden olanlar
7307.19.90.00.00 --- Diğerleri
GTİP.kapatıldı
7325.99.10.00.00 --- Dökme demirden olanlar
7325.99.90.00.00 --- Diğerleri
8301.40.90.00.00 -- Diğer kilitler
8409.91.00.00.12 - - - Pistonlar
8409.91.00.00.13 - - - Segmanlar
8409.91.00.00.14 - - - Silindir gömlekleri
8409.91.00.00.15 - - - Sübaplar
8409.91.00.00.16 - - - Enjektörler
8409.91.00.00.17 - - - Biyeller
8409.91.00.00.19 - - - Diğerleri
8409.99.00.00.12 - - - Pistonlar
8409.99.00.00.13 - - - Segmanlar
8409.99.00.00.14 - - - Silindir gömlekleri
8409.99.00.00.15 - - - Sübaplar
8409.99.00.00.16 - - - Enjektörler
8409.99.00.00.17 - - - Biyeller
8409.99.00.00.19 - - - Diğerleri
8414.80.22.90.11 - - - - - - Hava tankı ihtiva edenler
8414.80.22.90.19 - - - - - - Diğerleri
8418.69.00.99.12 - - - - - Buz yapma makineleri
8418.69.00.99.19 - - - - - Diğerleri
8421.99.90.00.12 - - - - Ters ozmos filtre membranı
8421.99.90.00.13 - - - - Nano filtasyon filtre membranı
8421.99.90.00.14 - - - - Ultra ve mikro filtrasyon filtre membranı
8421.99.90.00.19 - - - - Diğerleri
8431.41.00.00.00 - - Kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar
8431.41.00.00.00 - - Kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar
8431.41.00.00.00 - - Kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar
8431.41.00.00.00 - - Kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar
8431.41.00.00.00 - - Kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar
8431.41.00.00.00 - - Kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar
8431.49.20.49.00 - - - - Diğerleri
8431.49.20.49.00 - - - - Diğerleri
8431.49.20.49.00 - - - - Diğerleri
8431.49.20.49.00 - - - - Diğerleri
8431.49.80.00.00 - - - Diğerleri
8431.49.80.00.00 - - - Diğerleri
8431.49.80.00.00 - - - Diğerleri
8431.49.80.00.00 - - - Diğerleri
8431.49.80.00.00 - - - Diğerleri
8431.49.80.00.00 - - - Diğerleri
8431.49.80.00.00 - - - Diğerleri
8462.29.91.00.11 - - - - - Jant düzeltme makinaları
8462.29.91.00.19 - - - - - Diğerleri
8472.90.80.90.19 - - - - Diğerleri
8472.90.80.90.19 - - - - Diğerleri
8472.90.80.10.00 - - - Çek yazma makinaları
8472.90.80.20.00 - - - Adres basma makinaları
8472.90.80.30.00 - - - Adres plakalarını stampa etme makinaları
8472.90.80.90.11 - - - - Kurşun kalem açma cihazları
8472.90.80.90.12 - - - - Delgeç veya tel zımba makinaları
8472.90.80.90.13 - - - - Banknot sayma makinası
8472.90.80.90.19 - - - - Diğerleri
8479.89.97.90.11 - - - - - Lastik sökme ve takma makinaları
8479.89.97.90.19 - - - - - Diğerleri
8483.40.51.90.22 - - - - - Sonsuz vidalı redüktörler
8483.40.51.90.29 - - - - - Diğerleri
8483.40.51.90.22 - - - - - Sonsuz vidalı redüktörler
8483.40.51.90.29 - - - - - Diğerleri
8501.52.20.90.11 - - - - - Kontrol ünitesi ve sürücüsü ise birlikte bulunan servo motorlar
8501.52.20.90.19 - - - - - Diğerleri
8504.50.00.10.00 - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8504.50.00.90.00 - - Diğerleri
8504.50.00.10.00 - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8504.50.00.90.00 - - Diğerleri
8504.90.19.90.00 - - - - Diğerleri
8504.90.19.10.00 - - - - Oyuncaklara ait olanlar
8504.90.19.90.00 - - - - Diğerleri
8504.90.90.00.00 - - Statik konvertörlere ait olanlar
8504.90.90.00.00 - - Statik konvertörlere ait olanlar
8506.50.90.00.11 - - - Kese (Pouch) piller
8506.50.90.00.12 - - - Prizmatik piller
8506.50.90.00.19 - - - Diğerleri
8507.60.00.00.11 - - Silindirik olanlar
8507.60.00.00.12 - - Prizmatik olanlar
8507.60.00.00.13 - - Kese (Pouch) olanlar
8507.60.00.00.19 - - Diğerleri
8518.10.00.00.00 - Mikrofonlar ve bunların mesnetleri
8518.10.00.00.00 - Mikrofonlar ve bunların mesnetleri
8518.10.00.00.00 - Mikrofonlar ve bunların mesnetleri
8518.29.00.10.00 - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8518.29.00.90.00 - - - Diğerleri
8518.29.00.10.00 - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8518.29.00.90.00 - - - Diğerleri
8518.30.00.10.00 - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8518.30.00.90.00 - - Diğerleri
8518.30.00.10.00 - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8518.30.00.90.00 - - Diğerleri
8518.30.00.10.00 - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8518.30.00.90.00 - - Diğerleri
8518.40.00.00.00 - ElektrikIi ses frekans yükseIteçIeri (amplifikatörIer)
8519.81.00.00.00 - - Manyetik,optik veya yarı iletken mesnetleri kullananlar
8522.90.00.00.00 - Diğerleri
8527.12.00.00.00 - - Cep tipi radyo kaset çalar
8527.13.00.00.00 - - Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile
8527.91.00.00.00 - - Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile
8527.92.00.00.00 - - Ses kayıt ve kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile

© 2024, Behem Stratejik Yönetim ve Dış Ticaret A. Ş.
Esentepe Mah. Inonu Cad. Kartalkule No: 147-70 Kartal Istanbul Turkey 0216 353 45 35 sales@behem.com.tr
Naature Teknoloji